Eastwin Biotechnology Co., Ltd. - China
Zhongguancun Development Building
No.12 Xin Xi Road
Beijing, 100085
P. R. China
Tel.: +86-10-5166 0023
Fax: +86-10-8289 8202
Email: info@eastwin.com.cn
Website: www.eastwin.com.cn